Filiali Sarande

Filiali i UT Sarandë rrit mundësinë e të rinjve për t’u arsimuar, është krijuar në vitin 2006, degët e këtij Filiali janë Administrim Biznesi si dhe Gjuhë e Huaj e celur më 2008. Pas dy degëve bachelor te Filialit si dhe nevojave të industrisë së turizmit në rajon dhe në qytetin e Sarandës u pa e domosdoshme edhe celja e Degës së Masterit profesional në Menaxhim Turizmi.

Filiali i Sarandës është njësi e veçantë në varësi të Rektoratit të UT-së, e cila ofron programe studimi në degët

  •  “Administrim Biznesi”
  •  “Gjuhë Angleze”

 

Drejtor i filialit, Dhonat KOTE.

Rruga “Studenti” Lagjia Nr 3 Sarandë

Email: [email protected]

Tel: 085226076 Fax: 085226076