Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve


Në zbatim të ligjit 119/2014, 
“Për të drejtën e informimit”, për regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve të UT .  (Për më shumë klikoni mbi link.)